Böyle Toplantılar da Var…

by

AAT2Çok iyi niyetli insanların bir araya geldiği… ama sonra saçlarını başlarını yolacak şekilde, yada içleri sıkılmış bir şekilde ayrılan çok toplantı görmüşüzdür… işte bunun başka türlü olabileceğini Funda bize anlatıyır. Sürdürülebilir Yaşam Projelerinde çok duyduğumuz, şirketlerden partilere kadar her türlü oluşumda kullanılabilecek bu tekniği kendimiz de kullandığımız için sizinle paylaşmak istedik.

Açık Alan Teknolojisi ve Dalga Sörfü Liderliği

Açık Alan Teknolojisi, en basit tanımıyla aktif katılımı sağlayan, verimi artıran, katılımcı karar ve eylem planlarının şekillenmesini kolaylaştıran, interaktif, dinamik, esnek, keyifli bir toplantı yapma ve çalışma yöntemi, 10 kişiden 2000 kişiye kadar katılımcı ile, 3 saat ile 4 gün arasında değişen sürelerde uygulanabiliyor, 20 yıl önce ABD de ortaya atıldı, halen 130 ülkede uygulanıyor.

Yapılandırılmış diğer toplantı yöntemlerinden en önemli farkı, katılımcılara müdahalenin olmaması ve tüm katılımcılara eşit oranda söz alma olanağı tanınması. Yöntem, kaotik ama aynı zamanda sonuç odaklı yapısıyla katılımcıların kendiliğinden organize olmasını sağlıyor.
Toplantı ana başlığı ile davetlilere duyuruluyor. Katılan kişiler toplantı başladığında gündemi o an belirliyorlar. Topluluğu oluşturan bireylerin öncelikleri ile toplantı şekilleniyor. Katılanlar için önemli ancak daha önce gündeme gelmemiş, konuşulması ertelenmiş konuların topluluk üzerine yaptığı baskı ortadan kalkıyor. Önemsenen konular temelinde doğal bir liderlik ve işbirliği ortaya çıkıyor. Öneriler benimseniyor, sorumluluklar istekle paylaşılıyor. Toplantı konusunun aciliyeti, içerdiği çelişkiler, davetlilerin birbirleri ile ilişkisi göz önünde bulundurularak uygun bir süre tanındığında, toplantıdan olgunlaşmış kararlar, güçlenmiş ekipler ve yaşama geçirilecek eylem planları ile çıkılıyor.

Bu tür çalışma ve örgütlenme pratikleri, son yıllarda yönetim bilimlerinde sıkça sözü geçen “sistemler yaklaşımı” nın basit bir uygulaması aynı zamanda. Bu uygulama ile “doğal toplumsal yapılanma ve etkileşim’in” dinamikleri harekete geçiriliyor, ekipler ve kurumlar için güven verici, verimli bir birlikte çalışma modeli oluşturuluyor. AAT1

Yöntemin yaratıcısı Harrison Owen * son kitabında Dalga Sörfü Liderliği’ni anlatıyor. Dalga Sörfü Liderliği, girişimciliği teşvik ederek, bütünlüklü ve yenilikçi ortak çalışmaların gerçekleşmesini, sahiplenilen sorumluluklar, benimsenen kararlarla güçlü ekip çalışmalarının, olgun bir örgütlenmelerin oluşmasını sağlayan liderlik özelliklerini kapsıyor.
Kitapta, liderlerin kontrolü bir kenara bırakarak, belirsizliğin getirdiği dalgalara uyum sağlayıp denge ve güvenle yola devam edebilecekleri, hatta dalgalardan yararlanarak umulanın ötesinde başarılara ulaşabilecekleri savunuluyor.

Belirsizliklerin arttığı bu günlerde, sosyal ve ekonomik dengesizlikler, doğal kaynakların korunması, ilklim ve çevre sorunları gibi konular gündeme alınırken her kesimin, farklı uzmanlık dallarının, ilgili tüm aktörlerin katılımına ihtiyaç var. Açık alan teknolojisi, ortak ve herkes için önem taşıyan konularda, çeşitli tecrübe, bilgi ve öngörüler değerlendirilerek, geleceğe yönelik katılımcı karar ve stratejiler oluşturmamıza pratik bir araç sunuyor. Oluşturulan ortamda ortak çalışmalara engel olan hiyerarşi, rekabet, ayrılma, soyutlanma, bölünme ve çatışmalar ortadan kalkıyor. Kontrol ve yönlendirme olmadığı için bireysel bağımsızlığın, serbestliğin ve yaratıcılığın önü açılıyor. Böylece yenilikçi, bütüncül, kapsayıcı, benimsenen, dolayısı ile sağlıklı ve kalıcı sonuçlar elde etmek mümkün oluyor.
AAT3
Açık Alan Teknolojisi ve Dalga Sörfü Liderliği tüm kurumlara ve topluluklara, yeni kararlar, güçlü diyaloglar için derin bir nefes aldırarak, canlanma, güçlenme, belirsizliklere rağmen netlik ve güven sağlanarak başarı ve umutla ilerleme imkanı sunuyor.

Funda Oral
fundaoral@gmail.com
http://www.aatorganizasyon.blogspot.com
http://www.acikalanteknolojisi.com
http://www.openspaceworld.org

* Wave Rider, leadership in a self organizing world, Harrison Owen


%d blogcu bunu beğendi: