Hep şu karşımıza çıkan iletişime başka bir gözle bakmak istermisiniz…

by

„Hepimiz bağımlı doğar, çağımızın geçerli kültüründe bağımsız olmak için epey çaba harcamak gerektiğini öğreniriz. Şimdilerde eski (kadim) kültürlerden ve günümüzün küresel sorunlarından bizim de dahil olduğumuz tüm canlı varoluşun birbiri ile bağlı ağlardan oluştuğunu öğreniyoruz. İşte o nedenle dünya barışı için bilinçli eylem olarak her düzlemde hayatı sürdürülebilecek bağlantı kapasitemizi geliştirmeyi desteklemek istiyorum.”
                                                                   – Miki Kashtan
Nonviolent Communication Trainer

 Karşılıklı Saygı & İş-Birliği Temelinde Sosyal Sürdürülebilirlik için Marshall Rosenberg yaklaşımı ile Şiddetsiz İletişim

Evrim Biyoloğu Elisabeth Sahtouris´e göre, bizi sürdürülebilirliğe götürecek tek yol İş-Birliği. Yağmur ormanları ve preriler gibi gelişmiş eko-sistemler düsmanca rekabetten çok iş-birliği ortamında gelişip serpilebilmiş. Örneğin yüksek düzeyde karmaşık bir eko-sisteme sahip olan yağmur ormanları, türler birbirleri ile işbirliği yapmayı öğrendikleri için milyonlarca yıl hayatta kalmayı başarabilmiş özel canlılıkta gelişkin bir sistem örneği.
 “…Her tür tam hizmet sunuyor, hepsi işbirliği içinde çalışırken tüm kaynaklarını, ürünlerini ve hizmetlerin dağıtımını ve yeniden kullanıma sokulmasını öyle gerçekleşiyor ki bütün türler sağlıklı kalıyor. İçte sürdürülebilirlik böyle bir sey…”   

Sürdürülebilir yaşam (Çevre ve toplumsal dönüşüm) için aktif çalışan kişi ve kuruluşlar çalışmalarının  değerini ve niteliğini düşüren gerginlik ve çatışmaları barışçıl diyaloğa dönüştürmek istiyorlarsa hizmet sunanların güven içinde işbirliği yapabilecekleri ortamlar yaratmak için gerekli becerileri öğrenmek zamanı gelmiştir.

Sürdürülebilirliği güvence altına almanın önemli bir unsurunu işbirliği için bağlantı kurabilmemeyi kolaylaştıracak etkin İletişim becerileri oluşturuyor.

Eger karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde ortaklıklar yaratmak, bunu dünyada barış ve sürdürülebilir yaşam özleminin mikroskopik bir modeli ve öğrenim alanı olarak değerlendirdiğiniz güvenli  bir çalışma ortamı özlüyorsanız Şiddetsiz İletişim size bu doğrultuda ihtiyacınız olan bilgi ve becerileri sunmaktadır.

Şiddetsiz İletişim yardımıyla aktivistler farkllılıklar ile birarada olabilmeyi (diversity dialog), diğerlerinin ne dediğini yürekten dinleyebilmeyi (compationate leastening) ve her katılımcının ihtiyaçlarının gözetildiği çözümlerin  üretileceği; iş-birliği ve ortaklık anlayışını yaşantıya dönüştürebilmeyi deneyimleyebilirler.

Biliyoruz ki bütün parçacıklarının toplamından daha büyüktür. Bu yaklaşımı farklı görüşlerin diyaloğuna uyguladığımızda her görüş ve yaklaşım bütünü görmemize katkıda bulunacak değerli bir parçacığı oluşturur.

Sürdürülebilir yaşam vizyonu etrafında oluşacak toplulukların birarada durabilme konuları ile ilgili görüş alış verişi, birbirlerinden öğrenme, ortak bilgi oluşturma çabalarında şiddettsiz iletişim becerilerini uygulayarak özledikleri diyaloğu geliştirebilirler.

Kısacası Şiddetsiz İletişim bizleri siyasi çalışmalarda paradigma değişikliğini (birbiri üzerine iktidar kurmaktan birlikte güc kullandigimiz ortaktiklara gecis) gerçekleştirmek için yeni ve çok etkin bir yolculuğa davet etmektedir. Bu becerileri kazandığımızda toplantıların moderasyonu (ölçülü, makul hale getirmek demek)  kolaylaçacak .Toplantılarda ortaya çıkacak farklılıkları barışçıl diyaloğa dönüştürmek, tüm kişilerin katılımını sağlamak (inclusion) kolaylaşacak.

Öyle ya eğer Evrim Biyoloğu Elisabeth Sahtouris´un sözleriyle bitirecek olursak, bizi sürdürülebilirliğe götürecek tek yolun doğa ve birbirimiz ile İş-Birliği yapmaktan geçtiğini kendimizi canlı varlıklar dünyasında gelişmiş eko-sistem ağlarının parçası olarak görmek, düsmanca rekabetten ziyade iş-birliği ortamında gelişip serpileceğimize dair biliç ışığında yeni ortaklıklar yeni örgütlenmeler yatmak noktasındayız.

Şiddetsiz İletişim dünyada görmek istediğiniz değişimin  kendisi olmak için çıktığınız yolda son derece etkin bir araç.  Süreci kavramak ve hayata geçirmek için kendinize ihtiyacınız olan zamanı tanımaya hazır mısınız?

 „ kaçınılmaz karşılıklılık ağlarına yakalanmış, sanki kaderin biricik eliyle birbirimize bağlıyız.“
                                                                                                  – Martin Luter King

 Vivet Alevi
CNVC (Centre for Nonviolent Communication) Sertifikalı Eğitmen
Egitim – Kocluk – Arabuluculuk
www.siddetsiz-iletisim.com


%d blogcu bunu beğendi: