92 Kimiz Bizler!

SYKlogoYolculuklar yapan, yolculuklarını çoğaltmak isteyen, paylaşmak isteyen özneleriz aslında bizler.  Sürdürülebilir yaşam pratiğini hem şehre hem kırsala uyarlama yolları arayanlarız. Patika’daki projelere yeni projeler ekleyerek bir “deneyim merkezi” oluşturup, başka projelere ev sahipliği yapmak isteriz. Permakültürü, yogayı,  üretmeyi, kolektif çalışmayı, alternatif olan bir sürü şeyi, kendimizi ve birbirimizi öğrenme yolculukları yaparız.

Genciz, biraz da yaşlı, kimimiz dingin sularda yol almak ister, kimimiz de dalıvermek akıntılara…Anadolu ezgileriyle içi içine sığmaz, hiç durmadan koşturan,  karmakarışık bazen, bazen heyecanları boyunu aşanlarız… Üretsek, paylaşsak, çoğaltsak diye yola çıkıp tohumlarımızı saçarız. Tohumlarımızı yeşertmek için sizleri de bekleriz…


%d blogcu bunu beğendi: